Welke soort vennootschap is voor mij persoonlijk de beste keuze?

In Nederland zijn er allerhande vormen van vennootschappen waaruit je een keuze kan maken bij het opstarten van een onderneming. Die definitieve keuze bepaalt niet alleen de oprichtingsvoorwaarden en de daaraan verbonden aansprakelijkheid, maar beïnvloedt ook het aantal werknemers. Het enige wat elke vennootschapsvorm met elkaar gemeenschappelijk heeft, is dat ze allemaal moeten voldoen aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke soort vennootschap is voor mij persoonlijk de beste keuze
© Pixabay.com

Eenmanszaak

Zoals de naam doet vermoeden, ziet een eenmanszaak het levenslicht dankzij één persoon. Het is bovendien één van de populairste vennootschapsvormen in Nederland. Eén van de hoofdredenen is dat je geen startkapitaal nodig hebt. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel volstaat. Onder deze bedrijfsvorm is de oprichter wel aansprakelijk voor het hele bedrijf, zowel privé als zakelijk.

VOF – Vennootschap onder Firma

Met deze rechtsvorm kan je met één of verschillende ondernemers een bedrijf opstarten. Het grote voordeel bij een VOF is dat er geen minimum startkapitaal is vereist. Alle vennoten hebben inspraak in de onderneming. Elke vennoot levert een bijdrage door middel van arbeidsuren, geld of middelen. De verschillende vennoten zijn wel hoofdelijk aansprakelijk voor mogelijke schulden.

BV – Besloten Vennootschap

Net als bij een VOF kan een Besloten Vennootschap uit één of meerdere personen worden opgericht. Naast de inschrijving bij de Kamer van Koophandel moet ook een notariële akte worden opgesteld. Hierin worden enkele overeenkomsten en verklaringen juridisch omschreven. Om een BV te beginnen, heb je een startkapitaal van 0,01 euro nodig. Vennoten zijn niet privé aansprakelijk.

NV – Naamloze Vennootschap

Het grote verschil met een BV is dat bij een NV naamloze aandeelhouders kunnen deelnemen en dat de aandelen overdraagbaar zijn. Een notariële akte en een inschrijving bij de KvK is net zoals bij andere vennootschapsvormen, vereist. Een NV is de meest geschikte rechtsvorm voor een bedrijf met een groot aantal aandeelhouders. Een minimum startkapitaal van 45,000 euro is wel vereist.

Welke soort vennootschap is voor mij persoonlijk de beste keuz
© Pixabay.com

CV – Commanditaire Vennootschap

Een CV wordt in het algemeen vaak opgezet met meerdere personen, waarvan één of meerdere personen wil investeren op financieel gebied, maar die zich niet met de bedrijfsvoering wil bemoeien. In vaktermen heet zo een persoon een stille vennoot. De andere vennoten of vennoot worden omschreven als de beheervennoot. De beherende vennoot is ook met zijn privé vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor mogelijke schulden.

Vereniging

Een vereniging wordt meestal op touw gezet wanneer iemand met andere personen wil samenwerken om een bepaald gemeenschappelijk doel na te streven. Uitkering van winst is niet toegestaan en kan niet worden uitgekeerd aan de leden of oprichters. De winst moet opnieuw in het gemeenschappelijke doel worden gestoken. De Vereniging moet minstens 2 leden tellen, leden moeten een stem hebben tijdens de ledenvergaderingen. Als er geen sprake is van een notariële akte, zijn de bestuurders privé aansprakelijk voor de gemaakte schulden.

Stichting

Een stichting keert, net als een vereniging, geen winsten uit. De eventuele winst moet terug in vooropgestelde doelen worden geïnvesteerd. Vaak zijn die maatschappelijk of sociaal van aard. De bestuurders van een Stichting zijn niet in loondienst, maar kunnen wel een vergoeding ontvangen. Zij zijn niet aansprakelijk met hun privévermogen. Een notariële akte en een inschrijving bij de KvK zijn wel verplicht.

Maatschap

Een maatschap bestaat meestal uit een zakelijke samenwerking, waarin verschillende beroepsgenoten met elkaar samenwerken onder één bepaalde naam. Voornamelijk advocaten en artsen doen een beroep op deze vennootschapsvorm. Een notariële akte of startkapitaal is niet nodig. Alle leden zijn met hun privévermogen evenredig aansprakelijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *