Hoe weet ik hoeveel ik minimum moet verdienen als ambtenaar?

Als rijksambtenaar maak je aanspraak op een vastgelegd minimumloon. Hoe hoog je loon exact reikt, hangt samen met de sector waarbinnen je tewerkgesteld bent, alsook het kwantitatieve aspect van je werkweek en je salarisschaal. Het afvinken van een leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar verzekert je van het recht op hetzelfde minimumloon. Binnen CAO Rijk werd bepaald dat ambtenaren een werkweek van 36 uur bekleden. Je minimumloon wordt bepaald op basis van deze tijdsregeling, ongeacht je positie. Wél is het zo dat je als rijksambtenaar of functionaris ten dienste van de overheid een hoger minimumloon zal genieten dan iemand die op ‘reguliere’ wijze ingezet wordt. Wil je graag meer ontdekken omtrent je fiscale voordelen en specificaties? Het administratief-fiscale luik aan het reilen en zeilen als ambtenaar is zeker geen eenvoudige taak. Er komt erg veel bij kijken. Om je van zo veel mogelijk zorgen te ontdoen, nemen we je hieronder mee doorheen alles wat je altijd al wilde weten inzake minimumsalaris als ambtenaar…

Hoe weet ik hoeveel ik minimum moet verdienen als ambtenaar
© Pixabay.com

In welke gevallen ben je een ambtenaar?

Indien je tewerkgesteld bent bij Rijkswaterstaat, RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), CBS (Centraal Bureau Statistiek), RVO (Rijksdienst Ondernemend Nederland), KVK (Kamer van Koophandel), KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), ACM (Autoriteit Consument en Markt), ZINL (Zorginstituut Nederland), val je onder de voorwaarden van de rijksoverheid. Je rechten en plichten werden vastgelegd in ARAR (Algemeen Rijksambtenarenreglement) en daarnaast ben je onderworpen aan Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren), alsook een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

Welke zaken behoren tot het minimumpakket?

Er worden verscheidene inkomsten in acht genomen, die we hieronder voor je oplijsten. Deze inkomsten werden reeds in je minimumloon verrekend.

 • Basissalaris – dit bedrag vind je terug in je initiële overeenkomst.
 • Contractoverschrijdende vergoedingen – volbracht je meer uren dan je contract verwacht? Werk je meer uren dan het standaard aantal binnen je veld?
 • Toeslagen en premies – ploegendiensten, onregelmatige werktijden en meer.
 • Beloningen en commissies – vaste beloningen voor gemaakte omzet. Deze worden wekelijks of maandelijks uitbetaald.
 • Fooien van derden – indien omschreven.

Welke inkomsten tellen niet mee?

Deze inkomsten krijg je bovenop je minimumloon.

 • Vakantiegeld
 • Eindejaarsuitkeringen
 • Speciale uitkeringen – sporadische winsten
 • Winstuitkeringen
 • Pensioen– en spaarregelingen
 • Compensaties voor kosten in functie van werk
Hoe weet ik hoeveel ik minimum moet verdienen als ambtenaa
© Pixabay.com

Startsalarisschalen

Vanaf 1 januari 2020 werd er van volgende bepalingen uitgegaan…

 • MBO-bekwaam – S6 – 2209,35-2871,26
 • HBO-bekwaam – S8 – 2605,10-3521,52
 • NU-bekwaam – S10 – 2737,59-4400,17

Schalen variëren van schaal 1 tot en met schaal 12. Er wordt gekeken naar opleidingsniveau, werkervaring, leeftijd en dergelijke. Opleidingsniveau krijgt een bijzondere aandacht. Wil je graag weten hoeveel jij specifiek kan verdienen volgens je kwalificaties en functie? Op het web vind je verscheidene tools, zoals Salaris Check, die je verder op weg helpen.

Verdere informatie

Werd je reeds verder geholpen met bovenstaande informatie? Weet je niet volledig zeker binnen welke categorie je valt? Heb je verdere vragen omtrent specificaties, bepalingen of andere? Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet en contacteer Rijksoverheid via 1400 of het online contactformulier.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *