Mag ik als ambtenaar een bijverdienste hebben?

Werk jij als ambtenaar? In dat geval vind jij dat ongetwijfeld hartstikke leuk om te doen. Je zet je namelijk in voor het land en bovendien zijn er prachtige voordelen alwaar je van kunt genieten. De arbeidsvoorwaarden zijn namelijk zeer goed. Bovendien is het in de ambtenarij gemakkelijk om op te klimmen en zo zijn er nog veel meer voordelen alwaar je van kunt profiteren. Maar bij het zijn van een ambtenaar komen ook verplichtingen kijken. Je moet namelijk integer zijn, aangezien je het visitekaartje bent van de overheid. En de overheid moet een goede reputatie hebben in een rechtstaat. Daarom vragen veel mensen zich af of je als ambtenaar bijverdiensten mag hebben. In dit artikel gaan we daar verder op in.

Mag ik als ambtenaar een bijverdienste hebben
© Pixabay.com

Strenge grenzen

In principe mag je als ambtenaar bijverdiensten hebben, maar daar zijn wel zeer strenge voorwaarden aan verbonden. Allereerst zijn er namelijk strenge grenzen waar jij aan moet voldoen. Je mag bijverdiensten hebben, maar welke bijverdiensten dit zijn, is zeer afhankelijk van de taak die je aan het uitvoeren bent. Het mag niet zo zijn dat er eventuele werkzaamheden zijn die met elkaar in strijd zijn. Er mag dus geen schijn zijn dat er een vorm van corruptie mogelijk zou kunnen zijn als je nevenwerkzaamheden uit gaat voeren. Dus de schijn is belangrijker dan de daadwerkelijke mogelijke corruptie.

Verplicht melden

Zijn er bijverdiensten die in strijd kunnen zijn met de werkzaamheden die worden verricht namens de overheid? In dat geval moeten deze altijd verplicht worden gemeld, zodat er vervolgens kan worden gekeken of het mogelijk is, of dat deze werkzaamheden niet mogen doorgaan als bijverdiensten. Dus het is altijd aan te raden om dit te melden als je twijfelt en niet zeker weet of het al dan niet in strijd is met de overheidstaken. Meld jij dit niet? Dan kunnen er heftige consequenties aan verbonden zijn. Dit wordt namelijk als een flink plichtsverzuim gezien en daar kun je flink mee in de problemen komen. Je kunt dan zelfs strafontslag krijgen. Strafontslag betekent in de ambtenarij dat je op staande voet wordt op ontslagen. Dit houdt in dat je direct het pand moet verlaten. Het is dus een oneervol ontslag waar je dan mee te maken krijgt. Dit kan ook impact hebben op het feit of je nog wel recht op een WW-uitkering hebt. In veel gevallen is dat dan ook niet meer mogelijk. Dus daarom is het altijd aan te raden om zaken te melden.

Mag ik als ambtenaar een bijverdienste hebbe
© Pixabay.com

Na de toetsing

Nadat er een melding is geweest van eventuele nevenwerkzaamheden, gaat een onafhankelijke organisatie toetsen of dit wel mogelijk is. Dan kunnen er in principe drie conclusies aan verbonden worden. Ofwel: er is niets aan de de hand en de nevenwerkzaamheden mogen gewoon worden uitgevoerd. Of: de nevenwerkzaamheden mogen onder strikte voorwaarden worden uitgevoerd. En dan kan het ook nog zo zijn dat het helemaal verboden moet worden. Maar als je het netjes meldt, is de kans dat je ontslagen wordt niet heel erg groot.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *